ຂາຍ ທີ່ດິນ Grasse

ສະຫຼຸບ

  • ອ້າງອີງ 83307608
  • ເນື້ອທີ່ 1500 m²

No information available

ພື້ນທີ່

No information available

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

No information available

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ຂາຍ ທີ່ດິນ Grasse

€262.500

Legal notice

  • 240.000 € ຍັງບໍ່ລວມຄ່າທຳນຽມນາຍໜ້າ
  • 9.38% ( 22.500 € ) ລວມ VAT ແລ້ວ ຄ່ານາຍໜ້າຂອງນາຍໜ້າຜູ້ຊື້

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.