Sea
Sea
Sea
Sea
Sea
Living-room Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Plan
Living-room Natural light Wooden floor
Sea
Sea
Sea
Sea
Sea
Living-room Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Plan
Living-room Natural light Wooden floor

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 450071
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 5 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 365 m²
 • ນ້ຳເສຍ ການລະບາຍນ້ໍາຫຼັກ
 • ສະພາບ ລາຍການຕ້ອງອັບເດດ
 • ທິດທາງ ທິດຕາເວັນອອກ
 • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ທະເລ

ພື້ນທີ່

 • 1 ລະບຽງ
 • 1 Patio
 • 1 ບ່ອນໄວ້ລົດ
 • 1 ຫ້ອງເຮັດວຽກ
 • 1 ຫ້ອງຊັກລີດ
 • 1 Garden shelter
 • 1 ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ/ບ່ອນກິນເຂົ້າ
 • 1 ລົດບ້ານ
 • 1 Lavatory
 • 1 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງຄົວ
 • 1 ຫ້ອງນອນຂະໜາດໃຫຍ່

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ອິນເຕີເນັດ
 • ຄົນດູແລບ້ານ
 • ກັງສາດໄຟຟ້າ
 • ບ່ອນໄວ້ລົດ
 • ບາບິຄິວ
 • ດອກໄຟນອກບ້ານ
 • ນໍ້າສ້າງ
 • ຊັກລີດທົ່ວໄປ
 • ສະໜາມໂບລິ້ງ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ຂາຍ ອະສັງຫາ Milano Porta Romana

€350.000

Legal notice

 • C

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.