ສະຫຼຸບ

  • ອ້າງອີງ 449445
  • ຈຳນວນຫ້ອງ 5 ຫ້ອງ
  • ເນື້ອທີ່ 95 m²
  • ເຄື່ອງທຳຄວາມຮ້ອນ ແອ, ໄຟຟ້າ
  • ນ້ຳປະປາ ຮ່ວມກັນ
  • ສະພາບ ໃໝ່
  • ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ່ 7 ຊັ້ນ / 1
  • ທິດທາງ ທິດໃຕ້
  • ມຸມມອງ ບໍ່ມີແນວກີດຂວາງ ເມືອງ

ພື້ນທີ່

No information available

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

No information available

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າ ຄອນໂດ Siem Reap Svay Dankum

516 € / ເດືອນ (ຄ່າທໍານຽມລວມ)

ແຈ້ງການທາງກົດຫມາຍ

No information available

No information available