Kitchen Carpet
Bedroom Carpet
Bathroom
Bathroom Tile
Kitchen Carpet
Bedroom Carpet
Bathroom
Bathroom Tile

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 3677360
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 1 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 71 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 71 m²
 • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ເມືອງ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 1 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
 • 1 ລະບຽງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ແອ
 • ລິຟ
 • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
 • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ສະລອຍນໍ້າ
 • ແອ
 • ລິຟ
 • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
 • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

 • ທາງໃຫຍ່
 • ທາງໃຫຍ່

ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh

€111.562

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.