Bedroom Carpet
Bathroom
Bathroom Tile
Plan
Plan
Plan
Bedroom Carpet
Bathroom
Bathroom Tile
Plan
Plan
Plan

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 3659569
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 1 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 44 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 44 m²
 • Heating device ໃຕ້ພື້ນ
 • Heating type ຖ່ານຫີນ
 • Heating access ສ່ວນບຸກຄົນ
 • Hot water device ໝໍ້ນ້ຳ
 • Hot water access ຮ່ວມກັນ
 • ນ້ຳເສຍ ການລະບາຍນ້ໍາຫຼັກ
 • ສະພາບ ສະພາບດີຫຼາຍ
 • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ເມືອງ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 1 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
 • 1 ລະບຽງ
 • 1 ບ່ອນໄວ້ລົດ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ແອ
 • ລິຟ
 • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
 • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

 • ທາງໃຫຍ່

ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh

€82.980

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.