Swimming pool
Terrace
Sea
Living-room Natural light Wooden floor
Swimming pool
Terrace
Sea
Living-room Natural light Wooden floor

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 217298
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 7 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 350 m²
 • Heating device ແອ
 • Heating type ໄຟຟ້າ
 • Hot water device ຖັງນ້າຮ້ອນ
 • Hot water access ຮ່ວມກັນ
 • ສະພາບ ສະພາບດີຫຼາຍ
 • ທິດທາງ ທິດຕາເວັນອອກ
 • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ເນີນ​ພູ ຟ້າ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 1 ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ 40 m²
 • 2 ຫ້ອງນ້ຳ 10 m²
 • 1 ລະບຽງ 8 m²
 • 2 ຫ້ອງນອນ 15 m²
 • 1 ຫ້ອງນອນຂະໜາດໃຫຍ່ 25 m²
 • 1 ຫ້ອງນອນ 20 m²

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ອິນເຕີເນັດ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ສະລອຍນໍ້າ
 • ສະປາ
 • ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງສັດໄດ້
 • ເຕົາໄຟຄົວກິນ
 • ເຕົາອົບ
 • ເຄື່ອງຊັກຜ້າ
 • ເຄື່ອງລ້າງຈານ
 • ຮ໋ອບ
 • ຕູ້ເຢັນ
 • ໂທລະສັບ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າ ວິນລ້າ 7 Makara

€677 / ອາທິດ

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.