ອາຄານ
ທາງເຂົ້າ ພື້ນໄມ້
ອາຄານ
ອາຄານ
ທາງເຂົ້າ ພື້ນໄມ້
ອາຄານ

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 217197
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 20 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 2000 m²
 • ເຄື່ອງທຳຄວາມຮ້ອນ ແອ, ໄຟຟ້າ
 • ສະພາບ ໃຫ້ຊ້ອມແຊມໃຫມ່
 • ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ່ 2 ຊັ້ນ / 2
 • ທິດທາງ ທິດຕາເວັນອອກ, ທິດເໜືອ
 • ມຸມມອງ ແຄບ

ພື້ນທີ່

 • 10 ສຶກສາ
 • 2 ຫ້ອງໂຖງ
 • 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ຄົນດູແລບ້ານ
 • ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
 • ມູລີ່ປ່ອງຍ້ຽມ
 • ແວ່ນສາມຊັ້ນ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ປອດໄພ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ປະຕູໄຟຟ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າ ທຸລະກິດ Puteaux La Défense

ລາຄາຮຽກຮ້ອງ

ແຈ້ງການທາງກົດຫມາຍ

No information available

No information available