Building
Entrance Wooden floor
Building
Building
Entrance Wooden floor
Building

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 217197
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 20 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 2000 m²
 • Heating device ແອ
 • Heating type ໄຟຟ້າ
 • ສະພາບ ໃຫ້ຊ້ອມແຊມໃຫມ່
 • ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ່ 2 ຊັ້ນ / 2
 • ທິດທາງ ທິດຕາເວັນອອກ, ທິດເໜືອ
 • ມຸມມອງ ແຄບ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 10 ສຶກສາ
 • 2 ຫ້ອງໂຖງ
 • 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ຄົນດູແລບ້ານ
 • ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
 • ມູລີ່ປ່ອງຍ້ຽມ
 • ແວ່ນສາມຊັ້ນ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ປອດໄພ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ປະຕູໄຟຟ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າ ທຸລະກິດ Puteaux La Défense

ລາຄາຮຽກຮ້ອງ

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.