Property
Kitchen Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom Carpet
Bedroom Natural light Wooden floor
Bathroom Wooden floor
Building
Property
Kitchen Natural light Tile
Living-room Natural light Wooden floor
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom Carpet
Bedroom Natural light Wooden floor
Bathroom Wooden floor
Building

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 2040954
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 5 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 129 m²
 • ສະພາບ ສະພາບດີຫຼາຍ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 3 ຫ້ອງນອນ 15 m²
 • 1 ຫ້ອງນອນຂະໜາດໃຫຍ່ 24 m²
 • 1 ຫ້ອງຄົວ
 • 1 ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ເຄື່ອງກັ່ນນໍ້າ
 • ແອ
 • ປ່ອງຍ້ຽມແບບເລື່ອນ
 • ອ່າງອາບນໍ້າ
 • ເຕົາໄຟຝີງ
 • ກະຈົກສອງຊັ້ນ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອ່າງອາບນໍ້າ ຈາກຸຊຊິ່
 • ກັງສາດໄຟຟ້າ
 • ສາຍຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຄົງທີ່
 • ບານປະຕູໄຟຟ້າ
 • ບ່ອນໄວ້ລົດ
 • ບາບິຄິວ
 • ດອກໄຟນອກບ້ານ
 • ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ປອດໄພ
 • ເສັ້ນໃຍແກ້ວ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ປະຕູໄຟຟ້າ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ວິດີໂອໂຟນ
 • ສະລອຍນໍ້າ
 • ຫ້ອງອົບອາຍນໍ້າ
 • ອະນຸຍາດໃຫ້ລ້ຽງສັດໄດ້
 • ເຄື່ອງເຮັດກາເຟ
 • ເຕົາລີດ
 • ເຕົາອົບ
 • ເຕົາອົບໄມໂຄຣເວບ
 • ເຄື່ອງຊັກຜ້າ
 • ເຄື່ອງລ້າງຈານ
 • ເຄື່ອງຫລີ້ນ ຊີດີ
 • ຜ້າປູບ່ອນນອນ
 • ຮ໋ອບ
 • ຕູ້ເຢັນ
 • ໄດ໋ເປົ່າຜົມ
 • ຮາວຕາກເຄື່ອງ
 • ໂທລະທັດ
 • ໂຕະອາຫານ

ລະແວກທີ່ໃກ້

 • ສະໜາມບິນ 50 ນາທີ
 • ສະະຖານີລົດໄຟ 20 ນາທີ
 • ໂຮງໝໍ/ຄຣີນິກ 10 ແມັດ
 • ທະເລ 20 ນາທີ

ເຊົ່າຕາມລະດູການ ວິນລ້າ Mougins

ລາຄາຈາກ €2.500 / ອາທິດ

Legal notice

 • ຝາກ 1.200 €

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.