Building
Kitchen
Bathroom
Living-room Natural light Carpet Wooden floor
Building
Kitchen
Bathroom
Living-room Natural light Carpet Wooden floor

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 2040924
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 3 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 100 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 100 m²
 • Heating access ທົ່ວໄປ
 • Hot water device ໝໍ້ນ້ຳ
 • ສະພາບ ສະພາບດີ
 • ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ່ 5 ຊັ້ນ / 6

No information available

ພື້ນທີ່

 • 1 ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ 30 m²
 • 2 ຫ້ອງນອນ 15 m²
 • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
 • 1 ຫ້ອງຄົວ 20 m²

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ເຄື່ອງກັ່ນນໍ້າ
 • ແອ
 • ກະຈົກສອງຊັ້ນ
 • ມູລີ່ປ່ອງຍ້ຽມ
 • ສາຍຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຄົງທີ່
 • ລິຟ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ວິດີໂອໂຟນ
 • ສະໜາມໂບລິ້ງ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າຕາມລະດູການ ອາພາດເມັນ Monaco Fontvieille

ລາຄາຮຽກຮ້ອງ

Legal notice

 • ພະລັງງານ-ຊ່ອງທາງການບໍລິໂພກ 99 kWhEP/m².an
 • ຮ້ອງຂໍຜູ້ຊ່ຽວຊານແຕ່ງຕັ້ງ
 • ແຮ່ທົນໄຟ
 • ສຸຂາພິບານ
 • 2
 • 100
 • 100
 • 2
 • 2020
 • ພະລັງງານ-ປະເມີນການປ່ອຍກາສ -1 kg CO2/m².an
 • 1000
 • 2000
 • ແກ໊ສ
 • 88
 • ກົ່ວ 2
 • ພາສີທີ່ຢູ່ອາໄສ 200 € / an
 • ພາສີທີ່ດີນ 1000 € / year
 • 1000
ພະລັງງານ-ຊ່ອງທາງການບໍລິໂພກ99kWhEP/m².an
ພະລັງງານ-ປະເມີນການປ່ອຍກາສບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.