Building
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom
Bedroom Wooden floor
Living-room Natural light Wooden floor
Kitchen Natural light Kitchen bar Tile
Bedroom Natural light Wooden floor
Building
Bedroom Natural light Wooden floor
Bedroom
Bedroom Wooden floor
Living-room Natural light Wooden floor
Kitchen Natural light Kitchen bar Tile
Bedroom Natural light Wooden floor

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 2040802
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 2.5 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 155 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 155 m²
 • Heating device ໃຕ້ພື້ນ
 • Heating type ນ້ຳຮ້ອນ
 • Heating access ທົ່ວໄປ
 • Hot water device ໝໍ້ນ້ຳ
 • Hot water access ຮ່ວມກັນ
 • ນ້ຳເສຍ ການລະບາຍນ້ໍາຫຼັກ
 • ສະພາບ ສະພາບດີຫຼາຍ
 • ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ່ 4 ຊັ້ນ / 2
 • ທິດທາງ ທິດໃຕ້, ທິດຕາເວັນອອກ, ທິດເໜືອ, ທິດຕາເວັນຕົກ
 • ມຸມມອງ ບໍ່ມີແນວກີດຂວາງ ເມືອງ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
 • 1 ທີ່ດິນ 1000 m²
 • 1 ບ່ອນຈອດລົດກາງແຈ້ງ
 • 1 ບ່ອນໄວ້ລົດ
 • 1 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງນອນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ເຄື່ອງກັ່ນນໍ້າ
 • ແອ
 • ປ່ອງຍ້ຽມແບບເລື່ອນ
 • ເຕົາໄຟຝີງ
 • ລະບົບອັດຕະໂນມັດພາຍໃນບ້ານ
 • ກະຈົກສອງຊັ້ນ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອ່າງອາບນໍ້າ ຈາກຸຊຊິ່
 • ກັງສາດໄຟຟ້າ
 • ບານປະຕູໄຟຟ້າ
 • ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້
 • ລິຟ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ເສັ້ນໃຍແກ້ວ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ປະຕູໄຟຟ້າ
 • ວິດີໂອໂຟນ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າຕາມລະດູການ ອາພາດເມັນ Cannes Suquet

ລາຄາຈາກ €472.500 / ອາທິດ

Legal notice

 • ພະລັງງານ-ຊ່ອງທາງການບໍລິໂພກ 437 kWhEP/m².an
 • ພະລັງງານ-ປະເມີນການປ່ອຍກາສ 8959 kg CO2/m².an
 • ERP
 • ພາສີທີ່ດີນ 1800 € / year
consommation437kWhEP/m².anémissions8959kg CO2/m².anpassoire énergétiqueENERGY CLASS
ພະລັງງານ-ປະເມີນການປ່ອຍກາສ8959kg CO2/m².an

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.