ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ອາຄານ
ອາຄານ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ອາຄານ
ອາຄານ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ລະບຽງ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ຫ້ອງນ້ຳ ພື້ນໄມ້
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ທະເລ
ອາຄານ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ສະຖານທີ່
ຮູບພາບ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ອາຄານ
ອາຄານ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ອາຄານ
ອາຄານ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ລະບຽງ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ຫ້ອງນ້ຳ ພື້ນໄມ້
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ທະເລ
ອາຄານ
ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh
ສະຖານທີ່
ຮູບພາບ

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 3702005
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 3 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 91 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 91 m²
 • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ເມືອງ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 2 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
 • 1 ລະບຽງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ແອ
 • ລິຟ
 • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
 • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

 • ທາງໃຫຍ່

ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh

190.353 €

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.