ອາຄານ
ຫ້ອງນອນ ແສງທໍາມະຊາດ ກາໂລ່
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ກາໂລ່ ພື້ນໄມ້
ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ
ອາຄານ
ຫ້ອງນອນ ແສງທໍາມະຊາດ ກາໂລ່
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ກາໂລ່ ພື້ນໄມ້
ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 2041064
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 8 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 250 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 250 m²
 • ສະພາບ ສະພາບດີຫຼາຍ
 • ທິດທາງ ທິດໃຕ້, ທິດເໜືອ

ພື້ນທີ່

No information available

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ເຄື່ອງກັ່ນນໍ້າ
 • ແອ
 • ປ່ອງຍ້ຽມແບບເລື່ອນ
 • ລະບົບອັດຕະໂນມັດພາຍໃນບ້ານ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອ່າງອາບນໍ້າ ຈາກຸຊຊິ່
 • ກັງສາດໄຟຟ້າ
 • ສາຍຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນໃຫ້ຄົງທີ່
 • ແວ່ນສາມຊັ້ນ
 • ບານປະຕູໄຟຟ້າ
 • ບ່ອນໄວ້ລົດ
 • ບາບິຄິວ
 • ດອກໄຟນອກບ້ານ
 • ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ປອດໄພ
 • ເສັ້ນໃຍແກ້ວ
 • ໂທລະສັບພາຍໃນ
 • ປະຕູໄຟຟ້າ
 • ປະຕູນິລະໄພ
 • ວິດີໂອໂຟນ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າ ວິນລ້າ Cannes

ລາຄາຮຽກຮ້ອງ

ແຈ້ງການທາງກົດຫມາຍ

No information available

No information available