ອາຄານ
ຫ້ອງນອນ ແສງທໍາມະຊາດ ກາໂລ່
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ກາໂລ່ ພື້ນໄມ້
ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ
ອາຄານ
ຫ້ອງນອນ ແສງທໍາມະຊາດ ກາໂລ່
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ກາໂລ່ ພື້ນໄມ້
ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 150
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 8 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 250 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 250 m²
 • ສະພາບ ສະພາບດີຫຼາຍ
 • ທິດທາງ ທິດໃຕ້, ທິດເໜືອ

ພື້ນທີ່

No information available

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ
 • ອິນເຕີເນັດ

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ເຊົ່າ ວິນລ້າ Cannes

ລາຄາຮຽກຮ້ອງ

ແຈ້ງການທາງກົດຫມາຍ

No information available

No information available