អគារ
4 24 Champigny-sur-Marne
អគារ
អគារ
4 24 Champigny-sur-Marne
អគារ

សង្ខេប

 • លេខយោង REFERENCE 1B

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

 • ផ្ទះបំពាក់ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យ​ប្រវត្ត
 • បង្អួចមានកញ្ចក់ពីរជាន់
 • អាង​ទឹកក្តៅ
 • Caretaker house
 • ច្រកចូលសំរាប់ជនពិការ
 • ខ្សែរអុបទិក

នៅជិត

 • ភាពយន្ត
 • ព្រ​លាន​យន្តហោះ
 • ផ្លូវហាយវេ

គំរោងថ្មី អគារ Champigny-sur-Marne Village Parisien

1.000.000 €

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

 • Seller's fees

No information available