អចលនទ្រព្យ
ផ្ទះបាយ ពន្លឺធម្មជាតិ ដែកអ៊ីណុក កម្រាលឈើ
បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ ចង្កៀង ពន្លឺធម្មជាតិ កម្រាលឈើ
អចលនទ្រព្យ
បន្ទប់គេង Skylight ពន្លឺធម្មជាតិ កម្រាលព្រុំ
រូបភាព
អចលនទ្រព្យ
ផ្ទះបាយ ពន្លឺធម្មជាតិ ដែកអ៊ីណុក កម្រាលឈើ
បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ ចង្កៀង ពន្លឺធម្មជាតិ កម្រាលឈើ
អចលនទ្រព្យ
បន្ទប់គេង Skylight ពន្លឺធម្មជាតិ កម្រាលព្រុំ
រូបភាព

សង្ខេប

  • លេខយោង 2041699
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

នៅជិត

No information available

លក់ វីឡា Mougins

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

  • Seller's fees
  • Condominium fees 80 € / ប្រចាំត្រីមាស
  • No procedure in progress

No information available