អគារ
បន្ទប់គេង ពន្លឺធម្មជាតិ ក្បឿង
បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ ក្បឿង កម្រាលឈើ
បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
អគារ
បន្ទប់គេង ពន្លឺធម្មជាតិ ក្បឿង
បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ ក្បឿង កម្រាលឈើ
បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សង្ខេប

 • លេខយោង 150
 • បន្ទប់ 8 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 250 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 250 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាងជើង

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត
 • អ៊ីនធើណេត

នៅជិត

No information available

ជួល វីឡា Cannes

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available

No information available